ABONAMENT INGINER TEHNIC

ABONAMENTELE SE POT MODIFICA ÎN DEPENDENȚA LUCRĂRILOR NECESARE

INGINER TEHNIC este o persoană in cadrul companiei d.stra cu o pregătire tehnică – teoretică și practică, care pot profesa în proiectarea , realizarea , si punere înfuncțiune,cu organizarea ,administrarea, conducerea și întreținerea activitatii in constructii, cu reparare.
Un angajat inginer profesionist pentru compania d.stra este competent în virtutea educației și formării sale fundamentale pentru a aplica metoda științifică și perspectivele pentru analiza și soluționarea problemelor de inginerie,si este capabil să-și asume responsabilitatea personală pentru dezvoltarea și aplicarea științei și
cunoștințelor inginerești, în special în cercetare, proiectare, construcție, fabricație, superintendență, administrare și în educația inginerului. Activitatea sa este predominant intelectuală și variată și nu are un caracter mental sau fizic de rutină.
Necesită exercitarea gândirii și a judecății originale și capacitatea de a supraveghea activitatea tehnică și administrativă a altora. Educația sa va fi în măsură să-l facă capabil să urmărească îndeaproape și continuu progresul în ramura sa de științe inginerești, consultând lucrări recent publicate pe plan de activitate, asimilând astfel
de informații și aplicându-le independent.
Instalatii si montarea privata : executeaza lucrări convenite cu clientul contra cost.
INGINER TEHNIC este așadar pus în situația de a contribui la dezvoltarea științei ingineriei sau a aplicațiilor sale. Educația și formarea sa vor fi astfel încât el va fi dobândit o apreciere largă și generală a științelor ingineriei, precum și o aprofundare a caracteristicilor speciale ale propriei sale ramuri. În timp util, va putea să dea sfaturi tehnice autoritare și să își asume responsabilitatea pentru direcția sarcinilor importante din ramura sa.