ABONAMENT ALARM

ABONAMENTELE SE POT MODIFICA ÎN DEPENDENȚA LUCRĂRILOR NECESARE

INTRETINEREA – INLOCUIREA – DESERVIRE

ELECTRICA (NON STOP) – (0.85 bani/m2)

 • Intretinerea si inlocuirea a rețelelor electrice conform documentațiilor tehnice

 • Intretinerea si inlocuirea și punere în stare de funcționare a aparatelor, mașinilor și utilajelor electrice la parametrii lor normali de funcționare

 • Efectuare de revizii tehnice, întreținere și reparații la instalații, mașini, utilaje electrice

 • Efectuare de întreținere și reparații la instalații automatizate

 • Executare de modificări și recondiționări tehnice la instalații electrice

 • Executare de măsurători electrice după instalări și/sau reparații la mașini și utilaje, cât și apreciere a stării lor tehnice.

 • Instalații electrice de curenți slabi: unde tensiunea de lucru nu este (de regulă) mai mare de 24 V

 • Instalații electrice de curenți tari: unde tensiunea electrică nominală este mai mare decât 24 V, dar nu depășește limita de 1.000 V

INTRETINEREA – INLOCUIREA – DESERVIRE

HIDROTEHNICA(APE DUCTE),SANTEHNICA(APA SI CANALIZARE)

(NON STOP) -(0.85 bani/m2)

 • Efectuarea lucrărilor de montaj a rețelelor de apă, canalizare și căldura atît în blocurile locative, cît și în afara lor

 • Efectuarea lucrărilor de schimb a țevelor de apă rece și caldă, încălzire, a robinetelor, ventilelor și supapelor defectate

 • Efectuarea lucrărilor de mentenanță a robinetelor, ventilelor, supapelor cu schimbarea garniturilor (cauciuc, piele etc.)

 • Curățarea utilajului tehnico-sanitar și țevelor de canalizare

 • Ermetizarea branșamentelor

 • Spălarea hidropneumatică (hidraulica șî controlul hidraulic) a sistemelor de încălzire

 • Verificarea periodică a sistemului de electrificare și înlăturarea defecțiunilor acestuia;

 • Proiectarea și executarea lucrărilor de folosire a apei, a energiei hidraulice și a lucrărilor de prevenire a distrugerilor provocate de ape.

 • Folosirea, amenajarea și protecția apelor, precum și executarea lucrărilor

 • Ocuparea cu cercetarea, proiectarea, execuția și întreținerea construcțiilor legate de utilizarea apelor sau de protecția împotriva acțiunilor lor distructive.

INTRETINEREA – INLOCUIREA – DESERVIRE

INTRETINERE CORPORALA-(1.50 lei/m2)

 • Lucrările de reparații interioare si exterioare a unor lucrări de remediere sau reparare ale părților vizibile ale elementelor de construcție sau ale instalațiilor și echipamentelor(accesor) ,unor piese uzate ale acestora, în principal lucrări de mică amploare constând în refacerea periodică sau menținerea unor elemente componente ale activului fix corporal în stare de funcționare până la efectuarea intervențiilor de natura investițiilor sau reparațiilor capitale.